Meer over ratten en het bestrijden

Ratten zijn bijzondere, slimme en sociale dieren maar ze kunnen ook voor grote problemen zorgen. Een rat voelt zich thuis in een beschutte omgeving waar voldoende voedsel en water beschikbaar is. Denk aan schuren, stallen, kippenhokken of plaatsen waar veel voedsel aanwezig is. Een populatie kan snel groeien. Helaas is dit vaak het moment waar de problemen beginnen en het bestrijden van ratten noodzaak wordt.

Er zijn meerder soorten ratten. Waar ERBMN op jaagt zijn de zwarte en de bruine rat.

Zwarte ratten komen iets minder voor in Nederland, maar de populatie groeit snel op dit moment. Ze leven vaak hoger in gebouwen en op zolders. Zwarte ratten geven de voorkeur aan zaden, granen, groente en fruit en zijn uitstekende klimmers. Kenmerkend voor de zwarte rat is dat de staart langer is dan het lichaam. De kop is iets spitser en de bouw is iets ranker in vergelijking met de bruine rat.

Bruine ratten zijn iets forser gebouwd en hebben een kortere staart. Ze leven graag dicht bij de mensen. Ze leven veelal in schuren, stallen, kelders en riolen. Ze lusten vrijwel alles en kunnen goed zwemmen, graven en klimmen. De draagtijd van een bruine rat is ongeveer drie weken en een nest bestaat al snel uit 10 jongen. Na een maand of drie zijn de vrouwtjes ook weer geslachtsrijp. 

Noodzaak tot het bestrijden van ratten

Niemand zit te wachten op een rattenplaag. Een rattenplaag brengt namelijk grote risico’s met zich mee. Op tijd ingrijpen is belangrijk om de situatie onder controle te krijgen. Zo kunnen we veel problemen voorkomen. De volgende risico’s kennen we: 

Risico’s voor de gezondheid
Ratten kunnen ziektes, bacteriën en virussen verspreiden zoals de ziekte van Weil, de varkenspest, de salmonella bacterie en de vogelgriep. Ze brengen deze ziektes over op mensen en dieren. De besmetting vindt plaats door contact met urine of de uitwerpselen van ratten, of door het contact met besmet water.

Schade
Tanden van een rat groeien hun hele leven. Dat is de reden dat ze blijven knagen. Ze zetten graag hun tanden in hout, plastic, isolatie, funderingen en dure voertuigen of machines. In de warmere seizoenen is buiten vaak voldoende voedsel aanwezig.Als het echter kouder wordt dan trekken ze naar binnen in de kelders, schuren en stallen waar het warm en droog is.De aanwezigheid van ratten wordt vaak geassocieerd met een gevaar voor de publieke veiligheid en daarom kan het voor bedrijven ook nog eens forse imagoschade opleveren.

Onveilige situaties
Bruine ratten kunnen heel goed graven. Er zullen holen en gangenstelsels gegraven worden. Deze kunnen op termijn weer leiden tot verzakkingen en andere problemen. Ook de eerder genoemde knaagschade kan voor grote problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan risico op kortsluiting en het ontstaan van brand als er geknaagd wordt aan de bekabeling van elektrische apparaten. Kortom, reden om een specialist in te schakelen voor het bestrijden van ratten.