Werkwijze rattenplaag bestrijden

Efficiënt een rattenplaag bestrijden begint altijd met een goed plan. Tijdens een eerste bezoek focussen we op het bepalen van het rattenprobleem en de omvang ervan. Met een thermische camera wordt er een scan van de omgeving gemaakt. Zo wordt de populatie in kaart gebracht en vormt dit de basis voor een passend plan van aanpak. Iedere situatie is weer anders. De oplossing daarom ook.

We gebruiken een lichte persluchtbuks met nachtzichtkijker bij de bestrijding. Deze is speciaal ingeregeld om een rat veilig en humaan op slag te doden Er wordt zeer gericht geschoten met een 5.5 mm loodvrije kogel die de rat op slag doodt. De kogel blijft meestal in de rat en veroorzaakt geen schade. Vervuiling door lood is door het gebruik van loodvrije kogels uitgesloten. Door het gebruik van een geluidsdemper wordt voorkomen dat de (huis)dieren in de stal schrikken of de buren er iets van merken.

Samen bepalen we waar wel of juist niet geschoten kan worden. Vervolgens vullen we gezamenlijk de grondgebruikersverklaring in. Dit in verband met de ontheffing van de provincie is schriftelijk toestemming van de grondeigenaar nodig. 

Meestal werken we na zonsondergang als de ratten tevoorschijn komen. Een jachtsessie duurt ongeveer 2 à 3 uur en soms vragen we vooraf om wat ruimte te maken of om een voerplekje te creëren. Na afloop worden de ratten verzameld. De ratten kunnen worden afgevoerd of op een afgesproken plek wordt achter gelaten. Na een bezoek ontvangt u een terugkoppeling van de bevindingen en werkzaamheden. Afhankelijk van het resultaat worden de vervolgstappen overlegd.

Geen rattengif bij een rattenplaag

ERBMN gebruikt geen rattengif. Gif veroorzaakt veel dierenleed. Ratten en andere dieren die ervan eten sterven een pijnlijke dood. Dit is niet diervriendelijk en dit geldt ook bij doorvergiftiging.

Het gebruik van rattengif door particulieren is vanaf 2023 verboden. In uiterste gevallen mogen enkel bedrijven met een speciale licentie nog rattengif gebruiken. Klemmen en vallen zijn wel toegestaan, maar deze blijken niet altijd even effectief. De reguliere manier van rattenbestrijding biedt vaak onvoldoende resultaat.