FAQ

Wat is een ecologisch rattenjager?
Een ecologisch rattenjager is een professional op het gebied van rattenbeheersing. Het is een gekwalificeerd ongediertebestrijder met een specialisme: het voorkomen, beheersen en bestrijden van rattenplagen, zonder het gebruik van rattengif. Hiermee onderscheid een rattenjager zich van de reguliere methode van rattenbestrijding.

De werkwijze is gebaseerd op de Ratslagmethode. Deze methode staat voor een ‘diervriendelijke’ manier van het afschieten van ratten, met een lichte luchtbuks op korte afstand. Een uiterst efficiënte methode waardoor het gebruik van gif overbodig is. De focus ligt niet uitsluitend op het bestrijden van rattenplagen, maar ook op het voorkomen ervan.

Waarom geen rattengif gebruiken?
Het gebruik van rattengif is met ingang van 2023 voor particulier gebruik verboden. Gebruik van rattengif zorgt voor veel dierenleed en heeft risico’s van doorvergiftiging.

Hoe oud worden wilde ratten?
Bruine ratten worden gemiddeld niet ouder dan 2 tot 3 jaar.

Hoe weet ik of ik ratten heb?
De aanwezigheid van ratten laat vaak sporen achter. Dit kunnen keutels zijn maar het is ook mogelijk dat er knaag- of vraatschade is. Misschien heeft u wel gangen in de grond ontdekt of wordt er aan het kippenhok geknaagd. Ratten lopen vaak dezelfde routes en na verloop van tijd worden dit duidelijk zichtbare ‘paadjes’. Ook de aanwezigheid van buiksmeer is een duidelijk signaal dat er ratten in de buurt zijn. Soms ruikt het ergens naar ammoniak, veroorzaakt door de uitwerpselen. Neem bij twijfel gerust contact met mij op.

Werkt een rattenjager vooral s’ nachts?
Het werk begint meestal als de zon onder gaat want dan komen de ratten vaak tevoorschijn. Het ritme van ratten beweegt vaak mee met het ritme van hun omgeving. Het kan zomaar voorkomen dat de ratten ook overdag actief zijn. Kennismaken op locatie doen we graag bij daglicht.

Hoelang duurt een jachtsessie?
Een jachtsessie duurt gemiddeld 2 à 3 uur. Of een vervolgsessie nodig is, wordt bepaald door de grootte van de plaag en het behaalde resultaat. Vaak zijn met twee of drie sessies de plaag weer beheersbaar. Er zijn situaties denkbaar waarin periodiek onderhoud wenselijk is. Of en wanneer u daar gebruik van maakt, bepaalt u uiteraard helemaal zelf.

Is rattenjagen eigenlijk wel veilig?
De veiligheid van mensen, dieren en goederen staan bij ERBMN voorop. We werken volgens de ‘Ratslagmethode’ met lichte kogeltjes op relatief korte afstanden. Ook werken we uitsluitend op afgesloten terrein welke tijdens de jacht niet toegankelijk is voor publiek. Uiteraard ben ik in het bezit van het certificaat ‘Schietvaardigheid voor Rattenjagers’.

Is rattenjagen toegestaan?
In het kort: nee, niet zomaar. Het is in Nederland verboden om met een luchtdrukgeweer op dieren te schieten. Ratten zijn geen beschermde dieren maar mogen alleen bestreden worden met de daartoe aangewezen middelen, zoals klemmen.

Sinds enkele jaren verstrekken steeds meer provincies ontheffingen waardoor rattenbestrijding met de persluchtbuks voor specialisten mogelijk maakt. Zeker nu het gebruik van rattengif aan banden is gelegd kan een rattenjager een passend alternatief bieden. Steeds meer provincies zijn op zoek naar een verantwoorde manier voor het afgeven van een ontheffing. Branchevereniging ERaNed zit hierover met enkele provincies aan tafel. Zeker omdat met ingang van 2023 het gebruik van rattengif door particulieren verboden is.

Hoe weet ik of ik muizen of ratten heb?
Het verschil is goed te zien aan bijvoorbeeld de uitwerpselen. Muizenkeutels liggen verspreid op plekken waar de muizen actief zijn en zien er een beetje uit als hagelslag. Rattenkeutels liggen meer bij elkaar op één plek en zijn groter met een lengte van ongeveer 2 cm.

Vallen ratten mensen aan?
Ratten zijn over het algemeen schuwe dieren en zullen het directe gezelschap van mensen mijden. Mensen vormen een grote bedreiging voor ratten. Daarom zijn ratten vaak banger voor mensen dan andersom. Wel kan het zo zijn dat een rat in het nauw zich bedreigd voelt. Een levende rat in de val kan behoorlijk bijten en dat is wel iets om in de gaten te houden.

Heeft een rat natuurlijke vijanden?
Ja, zeker. Naast de mens hebben ratten meer natuurlijke vijanden. Denk hierbij aan honden en katten, diverse roofvogels en reigers, maar ook vossen en marterachtige; allemaal natuurlijke vijanden van de rat.

Kun je ratten bestrijden met geur?
Ratten houden niet van sterke geuren, zeker niet als het de luchtwegen irriteert. Bestrijding met geuren is vaak tijdelijk, maar kan preventief goed bijdragen. Geuren als munt, chloor, azijn, ammoniak en eucalyptus worden liever gemeden door ratten.

Welk aas moet ik gebruiken om ratten te vangen?
Ratten zijn alleseters, maar ook gewoontedieren. We gebruiken in de eerste instantie altijd het aas wat ze gewend zijn om op locatie te eten. Daarnaast loont het vaak om geduld te hebben en te experimenteren. Pindakaas, chocolade, kip, worst en blikvoer voor katten, werken vaak goed.

Wat trekt ratten aan?
Ratten zijn altijd op zoek naar gelegenheid: voedsel, water en nestgelegenheid. Ze leven daarom het liefst dicht in de buurt van mensen. In eerste instantie zijn ze vaak aangetrokken door de aanwezigheid van voedsel. Vaak gaat het dan om kippenvoer, vogelvoer of ander (vee)voer. Maar ook afval, brood en etensresten blijken vaak onweerstaanbaar voor ratten.

Hoe snel planten ratten zich voort?
Als de condities gunstig zijn, kan een rattenpopulatie snel groeien. De draagtijd van een bruine rat is ongeveer drie weken en een nestje bestaat al snel uit 10 jongen, soms meer. Na ongeveer drie maanden zijn ook de nieuw geboren vrouwtjes geslachtrijp.

Ik heb een rat gezien! Wat nu?
Een eerste ontmoeting met een enkele rat hoeft niet altijd direct reden tot paniek te zijn. Wellicht was het een toevallige passant, op zoek naar voedsel. Kom je regelmatig ratten en sporen tegen of is er (vraat)schade, dan is het wel aan te raden om in actie te komen. Neem dan gerust contact op.